Generalforsamling udsat...

generalforsamling illuGeneralforsamling 2020 er udsat grundet COVID19 smittefare.
Vi afventer indtil der kommer nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og regeringen.

Udkast til regnskab 2019 kan ses her.

 

Nyheder

 • Mere biogas, men ikke nok til at dække efterspørgslen

  Ny klimaaftale leverer en tredjedel af den biogas, der efterspørges af klimapartnerskaberne. Et bredt flertal i Folketinget aftalte i nat, at der over de næste 10...
 • Klimaftale på plads

  Der er bred enighed i Folketinget til den nye Klimaaftale, kun Nye Borgerlige står udenfor. Aftalen giver CO2-reduktioner på 3,4 millioner ton og baner vej for en...
 • Ny gasledning til Lolland-Falster?

  Energinet og Evida er i samarbejde ved at undersøge mulighederne for at koble Lolland og Falster til det sjællandske gasnet. Der er i dag ikke et gasnet på...
 • Biogasbranchen bliver til Biogas Danmark

  En overvældende tilgang af såvel eksisterende som nye biogasanlæg har samlet biogassektoren i Biogas Danmark, der nu har en forstærket gennemslagskraft i debatten...
 • Stor investering i biogas

  Vestjyllands Andel, Jysk Energi og Langfristet Erhvervsfinansiering, som tilsammen udgør Danish Bio Commodities, har i samarbejde stiftet DBC Invest/ Danish Bio...

sporgsmal

skift biogas

bag vegger

bioenergi02

fjernvarmen01

Indvielse af kunstværket