motor02Vi laver biogas om til vedvarende energi
Hovedbestanddelene i rå biogas er ca. 2/3 dele metan og 1/3 del CO2.

Biogas produceres i Danmark på basis af organiske restprodukter fra landbrug og industri.

Gassen udnyttes til energiproduktion, og restproduktet anvendes som gødning.

I Danmark produceres det meste biogas ved, at biomasse, i form af husdyrgødning og andet organisk affald, pumpes ind i en iltfri reaktortank.

Biomassen indeholder organisk stof, som spises af bakterier, der udleder gas.

Bakteriernes arbejde med at nedbryde husdyrgødning og affald tager tid. Derfor opbevares biomassen i den lukkede reaktor i 18-20 dage.

 

motor01

Biogas kan anvendes til mange formål
Undervejs ledes gassen ud af reaktortanken og udnyttes til energiformål.

Biogassen kan udnyttes direkte som brændstof i for eksempel en gasgenerator, der kan producere el.

Gasgeneratoren kræver køling, der medfører opvarmet kølevand.

Via en varmeveksler overføres varmen i kølevandet til vand, der kan anvendes som fjernvarme til opvarmning af boliger og kontorer eller til industriproduktion.

Det er det vi i daglig tale betegner som kraftvarmeproduktion.

Gassen kan også renses for CO2, hvorved den kan tilføres naturgasnettet og udnyttes til samme formål som naturgas.

Derved fortrænger den CO2-neutrale biogas fossil naturgas og giver dig som kunde en miljøvenlig og vedvarende energi til gavn for dig som forbruger men også til gavn for miljøet og landbruget.

Har du spørgsmål vedrørende din faktura, din forsyning eller orientering, eller hvis du ønsker at blive ny kunde i Energi Vegger a.m.b.a.,
så kontakt os telefonisk eller via email Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.