Tarifblad 2021

Gældende fra 01.01.2021 – 31.12.2021

Forbrugsbidrag
Acontopris pr. MWh 245,00 kr. (306,25 kr. incl. moms)

Der opkræves a´conto rater 4 gange årligt. Forbruget aflæses en gang årligt, hvorefter der med første rate efterfølgende år fremsendes en årsopgørelse.

Effektbidrag
Boligareal i m3 opmålt opvarmet areal
Privat pr. m3

5,00 kr. (6,25 kr. incl. moms)

Erhverv pr. m3 2,00 kr. (2,50 kr. incl. moms)

Der kan ansøges om reduceret m3 pris for private til normalt uopvarmede rum (garager).

Måler
Målerleje   

600,00 kr. (750,00 kr. incl. moms)

 

Gebyrer
Rykkerbrev 100,00 kr.
Lukkegebyr 1.000,00 kr.
Genåbningsgebyr 1.000,00 kr.

 

Tilslutningsafgift 
Pr. stikledning 15.500,00 kr. (19.375,00 kr. incl. moms)

Excl. nedgravning af stikledning.

Der opkræves 4 gange á conto årligt, som er forudbetalt ! (tidligere 10 rater)

Download takstblad her.

penge