Tarifblad 2019

Gældende fra 01.01.2019 – 31.12.2019

Forbrugsbidrag
Acontopris pr. MWh 245,00 kr. (306,25 kr. incl. moms)

Der opkræves a´conto rater 4 gange årligt. Forbruget aflæses en gang årligt, hvorefter der med første rate efterfølgende år fremsendes en årsopgørelse.

Effektbidrag
Boligareal i m3 opmålt opvarmet areal
Privat pr. m3

5,00 kr. (6,25 kr. incl. moms)

Erhverv pr. m3 2,00 kr. (2,50 kr. incl. moms)

Der kan ansøges om reduceret m3 pris for private til normalt uopvarmede rum (garager).

Gebyrer
Rykkerbrev 100,00 kr.
Inkassovarsel 100,00 kr.
Lukkebrev 100,00 kr.
Lukkegebyr 1.000,00 kr.
Genåbningsgebyr 1.000,00 kr.

 

Tilslutningsafgift 
Pr. stikledning 15.500 kr. (19.375 kr. incl. moms)

Excl. nedgravning af stikledning.

Regnskabsår er ændret til kalenderår !
Nyt - er også der opkræves 4 gange årligt som er forudbetalt ! (tidligere 10 rater)
Der opkræves i februar, maj, august og november.

Download takstblad her.

penge