Generalforsamling udsat...

generalforsamling illuGeneralforsamling 2020 er udsat grundet COVID19 smittefare.
Vi afventer indtil der kommer nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og regeringen.

Udkast til regnskab 2019 kan ses her.

 

richard sloth bengtsen

Motoroliens kvalitet er vigtig, men leverandøren er ligeså vigtig, siger Richard Sloth Bengtsen, driftleder på Energi Vegger. Foto: Lars Horn, Baghuset.

 

Det er ikke ligegyldigt, hvad man fodrer sin motor med på et moderne biogasanlæg. Det har Energi Vegger i Nordjylland erfaret. Virksomheden begyndte for et par år siden at teste et nyt smøremiddel fra Exxon Mobil for at få flere driftstimer. Nu er olien blevet en fast del af produktpakken.

Energi Vegger har et moderne biogasanlæg og kan lige nu bryste sig af at være det billigste varmeværk i Nordjylland og femte billigste på landsplan.
Gassen, der udvindes i processen, bruges til at holde motorerne kørende, så de kan lave varme til 161 husstande i Vegger by. Værket leverer desuden gas til motoren hos Bislev Mejeri via cirka syv km rør samt produktion af strøm fra gasmotoren, der sælges til elnettet.

For nogle år siden fik Energi Vegger mulighed for at prøve en ny gasmotorolie på det danske marked, Pegasus 605 Ultra 40, fra Exxon Mobil på motorerne. Produktet er bl.a. godkendt til motorer fra Jenbacher, MAN og Caterpillar.

"Pegasus 605 Ultra 40 er især velegnet til de anlæg, hvor man har styr på sin gas i forhold til aggressive stoffer, som for eksempel svovl og klor - som her hos Energi Vegger," siger Kim Munkholm Graversen fra energiselskabet OK, som er distributør af Exxon Mobils produkter i Danmark.

Han fortæller, at Exxon Mobil ønskede at teste det nye produkt for at se, om de gode resultater, virksomheden forventede at få, også holdt i praksis på et biogasanlæg i Danmark. Siden 2017 har værket derfor gennem olieanalyser og tæt samarbejde med Exxon Mobil og OK, som leverandør og rådgiver, testet produktet. Og det har givet gode resultater hos Energi Vegger, hvor den nye olie har kunnet køre knap 2.200 timer mod tidligere 1.300 timer inden olieskift.

"Det har givet en ikke uvæsentlig økonomisk besparelse på selve olien, men også i arbejdstid i forhold til færre olieskift. På den måde har vi kunnet prioritere andre arbejdsopgaver," siger Richard Sloth Bengtsen, driftsleder hos Energi Vegger, og fortsætter:

"Olie er ikke bare olie, det er en videnskab, og det er hammervigtigt for os, at det har en god kvalitet og kan køre i lang tid."

 

Leverandøren er vigtig

For Richard Sloth Bengtsen handler det i høj grad om oliens kvalitet, men virksomheden, som leverer den er ligeså vigtig.

Hos de fleste værker har man ofte flere motorer og er ikke så sårbar, hvis den ene går ned og kan bedre vente nogle dage med reparation, da man kan starte en anden op. Energi Vegger har to Jenbacher-motorer, hvor den ene altid skal kunne køre. Derfor er det vigtigt, at leverandøren forstår vigtigheden af at hjælpe hurtigt, hvis der er problemer, relateret til olien.

"Vi er ikke afhængige af, at den kører hele tiden, men tingene kan ændre sig inden for ganske kort tid, og så skal den kunne køre. Derfor er det vigtigt, at vi hurtigt kan få hjælp, hvis der er driftsproblemer. Det hjælper ikke noget, hvis vi skal vente en uge for at få hjælp," siger Richard Sloth Bengtsen.

"Vi har kun mødt velvilje hos OK i forhold til at hjælpe os, og den interesse, vi mærker, er ægte og rigtig vigtig for os," siger Richard Sloth Bengtsen.