studstrupvaerket pr orsted

Bigadan og Ørsted har netop indgået en aftale, som indebærer, at Bigadan overtager Ørsteds ejerandel på 40 procent af biogasanlægget Kalundborg Bioenergi. Foruden værket i Kalundborg omfatter handlen også Ørsteds to jyske anlæg i Fredericia og Horsens, der opgraderer biogas til bionaturgas... - i septembernummeret af bioenergiMAGASINET kan du læse mere om biogaseventyret, som ikke blev til noget...
Foto: PR Ørsted