gyllevogn

Støttepartierne til den siddende Regering vil forhandle om biomassens fremtid og ønsker forbruget ned.

SF, Radikale og Enhedslisten vil ifølge Altinget have forbruget af biomasse med i efterårets forhandlinger.

- Det er en midlertidig størrelse, som vi skal af med, siger De Radikales klimaordfører, Ida Auken.

De Radikale med Ida Auken i spidsen mener, at det er en politisk opgave, at de, der investerer ude i fjernvarmesektoren og i det hele taget varmesektoren, er klar over, at man ønsker et paradigmeskifte, således biomassen skiftes ud med andre og mere miljørigtige vedvarende energikilder, såsom gylle og madaffald.
Også SF ser gerne, at spørgsmålet om biomasse indgår i efterårets klimaforhandlinger.
Brugen af træ skal begrænses og udfases på sigt, lyder det fra de Radikal og SF.
Også Enhedslisten vil diskutere problemstillingen

Klimarådet og De Økonomiske Vismænd opfordrede for nylig i Mandag Morgen regeringen til at fjerne afgiftsfriheden for biomasse. De mener, det forsinker en ægte grøn omstilling, at afbrænding af træ favoriseres fremfor mere grønne energiformer.

studstrupvaerket pr orsted

Bigadan og Ørsted har netop indgået en aftale, som indebærer, at Bigadan overtager Ørsteds ejerandel på 40 procent af biogasanlægget Kalundborg Bioenergi. Foruden værket i Kalundborg omfatter handlen også Ørsteds to jyske anlæg i Fredericia og Horsens, der opgraderer biogas til bionaturgas... - i septembernummeret af bioenergiMAGASINET kan du læse mere om biogaseventyret, som ikke blev til noget...
Foto: PR Ørsted

richard sloth bengtsen

Motoroliens kvalitet er vigtig, men leverandøren er ligeså vigtig, siger Richard Sloth Bengtsen, driftleder på Energi Vegger. Foto: Lars Horn, Baghuset.

 

Det er ikke ligegyldigt, hvad man fodrer sin motor med på et moderne biogasanlæg. Det har Energi Vegger i Nordjylland erfaret. Virksomheden begyndte for et par år siden at teste et nyt smøremiddel fra Exxon Mobil for at få flere driftstimer. Nu er olien blevet en fast del af produktpakken.

Energi Vegger har et moderne biogasanlæg og kan lige nu bryste sig af at være det billigste varmeværk i Nordjylland og femte billigste på landsplan.
Gassen, der udvindes i processen, bruges til at holde motorerne kørende, så de kan lave varme til 161 husstande i Vegger by. Værket leverer desuden gas til motoren hos Bislev Mejeri via cirka syv km rør samt produktion af strøm fra gasmotoren, der sælges til elnettet.

For nogle år siden fik Energi Vegger mulighed for at prøve en ny gasmotorolie på det danske marked, Pegasus 605 Ultra 40, fra Exxon Mobil på motorerne. Produktet er bl.a. godkendt til motorer fra Jenbacher, MAN og Caterpillar.

"Pegasus 605 Ultra 40 er især velegnet til de anlæg, hvor man har styr på sin gas i forhold til aggressive stoffer, som for eksempel svovl og klor - som her hos Energi Vegger," siger Kim Munkholm Graversen fra energiselskabet OK, som er distributør af Exxon Mobils produkter i Danmark.

Han fortæller, at Exxon Mobil ønskede at teste det nye produkt for at se, om de gode resultater, virksomheden forventede at få, også holdt i praksis på et biogasanlæg i Danmark. Siden 2017 har værket derfor gennem olieanalyser og tæt samarbejde med Exxon Mobil og OK, som leverandør og rådgiver, testet produktet. Og det har givet gode resultater hos Energi Vegger, hvor den nye olie har kunnet køre knap 2.200 timer mod tidligere 1.300 timer inden olieskift.

"Det har givet en ikke uvæsentlig økonomisk besparelse på selve olien, men også i arbejdstid i forhold til færre olieskift. På den måde har vi kunnet prioritere andre arbejdsopgaver," siger Richard Sloth Bengtsen, driftsleder hos Energi Vegger, og fortsætter:

"Olie er ikke bare olie, det er en videnskab, og det er hammervigtigt for os, at det har en god kvalitet og kan køre i lang tid."

 

Leverandøren er vigtig

For Richard Sloth Bengtsen handler det i høj grad om oliens kvalitet, men virksomheden, som leverer den er ligeså vigtig.

Hos de fleste værker har man ofte flere motorer og er ikke så sårbar, hvis den ene går ned og kan bedre vente nogle dage med reparation, da man kan starte en anden op. Energi Vegger har to Jenbacher-motorer, hvor den ene altid skal kunne køre. Derfor er det vigtigt, at leverandøren forstår vigtigheden af at hjælpe hurtigt, hvis der er problemer, relateret til olien.

"Vi er ikke afhængige af, at den kører hele tiden, men tingene kan ændre sig inden for ganske kort tid, og så skal den kunne køre. Derfor er det vigtigt, at vi hurtigt kan få hjælp, hvis der er driftsproblemer. Det hjælper ikke noget, hvis vi skal vente en uge for at få hjælp," siger Richard Sloth Bengtsen.

"Vi har kun mødt velvilje hos OK i forhold til at hjælpe os, og den interesse, vi mærker, er ægte og rigtig vigtig for os," siger Richard Sloth Bengtsen.

Bør Danmark være foregangsland og gå forrest i den grønne omstilling? Det er et af de spørgsmål, der indgår i en ny undersøgelse foretaget for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Og det nikker hele 67 procent af de 1.007 adspurgte danskere ja til, også selv om en grøn omstilling kan have økonomiske omkostninger.

Når det kommer til grønne løsninger, er der også bred enighed om, at Danmark skal iklæde sig en førertrøje. 81 procent i undersøgelsen svarer nemlig, at Danmark bør være blandt de bedste i verden til at udvikle grønne løsninger. Kun 3 procent er ikke enige. Det falder også i fin tråd med, at over halvdelen af danskerne mener, at Danmark bør investere mere i grøn omstilling i forhold til gennemsnittet blandt EU-landene.

lars chr lilleholt foto jeppebnielsen

Energi-, forsynings- og klimaministerLars Chr. Lilleholt. Foto: Jeppe B. Nielsen

 

- Det glæder mig, at danskerne virkelig vil den grønne omstilling. Derfor ser jeg også frem til for alvor at komme i gang med den folkehøring, vi lancerede i torsdags. Med folkehøringen vil vi give danskerne mulighed for at være med til at skabe den fremtidige klimapolitik og den nye klimalov, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

 

Danskerne vil gerne selv bidrage til klimaindsatsen

I undersøgelsen er der overordnet enighed om, at den enkelte dansker skal bidrage til at løse klimaudfordringerne. For eksempel ved at ændre livsstil. 63 procent af de adspurgte erklærer sig nemlig enige i, at vi danskere bør lægge vores livsstil markant om for at reducere vores CO2-udledning.

- Der er et stærkt engagement blandt danskerne for at gøre noget for klimaet, og danskerne vil gerne selv bidrage. Det faktum, at danskerne er meget engagerede i at løse klimaudfordringerne, understreger netop behovet for at inddrage danskerne i udformningen af den nye klimalov, siger Lars Chr. Lilleholt.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet satte i går i gang i en stor høring af danskerne under overskriften ”Giv klimaet lov”. Her kan alle danskere komme med idéer, erfaringer og input til, hvordan den nye klimalov skal udformes. I første omgang kan man komme med sit bidrag på et af de to borgermøder, der afholdes i løbet af april og på hjemmesiden www.givklimaetlov.dk. Alle de bidrag, vi modtager, bliver indsamlet og vil indgå i en stor opsamlende folkehøring efter sommerferien.

Baggrunden for høringen er, at regeringen ønsker at fremsætte en ny klimalov i næste folketingssamling – og danskerne skal hjælpe med at udforme den.

 

Fakta om ”Giv klimaet lov”

- På www.givklimaetlov.dk kan alle komme med deres idéer og forslag til, hvad regeringen skal have med i den nye klimalov.

- Alle input samles op og indgår i en samlet afrapportering, som vil danne grundlag for udformningen af en ny klimalov, der fremsættes i næste folkesamling.

- Tirsdag den 9. april kl. 19.00 er der borgermøde i Vordingborg.

- Tirsdag den 23. april kl. 19.00 er der borgermøde i Viborg.

- På www.givklimaetlov.dk/om-giv-klimaet-lov kan alle tilmelde sig borgermøderne.

- 67 procent erklærer sig enige eller meget enige i, at Danmark bør være foregangsland og gå forrest, når det kommer til grøn omstilling, også selv om det kan have økonomiske omkostninger.

- 81 procent er enige eller meget enige i, at Danmark bør være blandt de bedste i verden til at udvikle grønne løsninger - kun 3 procent er uenige eller meget uenige.

- 63 procent af de adspurgte er enige eller meget enige i, at danskerne bør lægge deres livsstil markant om for at reducere CO2-udslippet.

- 31 procent er klar til at bruge mere af deres private indkomst på klimaudfordringen. 30 procent er ikke klar til at bruge mere af deres private indkomst.

- 40 procent af danskerne har ikke problemer med have vindmøller og biogasanlæg tæt på deres hjem, mens 34 procent nødigt vil have vindmøller og biogasanlæg tæt på deres hjem.

Undersøgelsen er foretaget af Norstat for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 1.007 danskere har besvaret undersøgelsen mellem 28. marts og 31. marts.

 

For første gang i transportmessens mangeårige historie i Herning blev den grønne omstilling af transporten sat i spotlyset af både konferencen Grøn Transport 2019 og en udstilling med grønne køretøjer i konferenceområdet. Der var stor søgning til både udstillingsområde og konference under hele Transport 2019 i MCH Messecenter Herning.

”Både kommuner, affaldsselskaber, trafikselskaber, busoperatører og transportvirksomheder fandt i stort tal vej til Grøn Transport-konferencen, hvor vi havde i alt 160 forhåndstilmeldinger. TV- journalist Cecilie Beck orkestrerede en både informativ og underholdende politisk paneldebat, og vi havde masser af gode faglige indlæg,” siger redaktør og medejer Poul Erik Pedersen fra Nofoss, der havde organiseret Grøn Transport 2019 i samarbejde med MCH Messecenter Herning.

 

mch2019 paneldebat
TV-journalist Cecilie Beck styrede den politiske paneldebat topprofessionelt og med højt humør. I politikerpanelet var (fra venstre): Kristian Pihl Lorentzen (V), Rasmus Prehn (S), Claus Kvist Hansen (DF) og Søren Egge Rasmussen (EL).

 

Godt med fokus på grøn omstilling
Også konferencedeltagerne var godt tilfredse med konferencen. Det gælder blandt andre Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent for transport og byer i den grønne tænketank Concito.

”Det er godt, at den grønne omstilling er i fokus på messen. Jeg håber, at messen kan bidrage til, at der kommer meget mere grøn transport ud at rulle i virkeligheden, siger Henrik Gudmundsson og fortæller om sin oplevelse på messen og til konferencen Grøn Transport.

”Det er fascinerende, at man har det hele samlet på ét sted, og det er spændende at se de nye busser og lastbiler samt høre de emner, man diskuterer. Og det er interessant, at både nogle af producenterne og mange af debattørerne er opmærksomme på klima og miljø. Vi er ved begyndelsen af en grøn omstilling, og det er derfor vigtigt, at de nye tendenser bliver præsenteret for branchen generelt, og at de personer, der skal vælge en ny transportløsning, kan se og sammenligne alt, hvad de nye ting kan.”

Stor tilfredshed hos udstillerne
Udstillerne i det grønne udstillingsområde var i høj grad tilfredse med messen. I det grønne udstillingsområde kunne man finde løsninger inden for både biogas, el og brint. Samtidig var der også køretøjer til alternative drivmidler på en række andre stande på messen. Så det grønne satte i det hele taget et betydeligt aftryk på årets transportmesse.

”Vi har fået at vide fra udstillerne, at det grønne udstillingsområde var en rigtig god idé. Udstillerne fik mange relevante kontakter og samtaler med messe- og konferencegæster og har generelt givet os rigtig god feedback,” siger salgschef og medejer af Nofoss, Kris Vetter.

mch2019 nofoss kris
Salgschef Kris Vetter på Nofoss' stand i det grønne udstillingsområde ved Transport 2019 i MCH Messecenter Herning.

 

mch2019 iveco

Se flere billeder fra transportmessen og Grøn Transport 2019 på nofoss.dk