Bør Danmark være foregangsland og gå forrest i den grønne omstilling? Det er et af de spørgsmål, der indgår i en ny undersøgelse foretaget for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Og det nikker hele 67 procent af de 1.007 adspurgte danskere ja til, også selv om en grøn omstilling kan have økonomiske omkostninger.

Når det kommer til grønne løsninger, er der også bred enighed om, at Danmark skal iklæde sig en førertrøje. 81 procent i undersøgelsen svarer nemlig, at Danmark bør være blandt de bedste i verden til at udvikle grønne løsninger. Kun 3 procent er ikke enige. Det falder også i fin tråd med, at over halvdelen af danskerne mener, at Danmark bør investere mere i grøn omstilling i forhold til gennemsnittet blandt EU-landene.

lars chr lilleholt foto jeppebnielsen

Energi-, forsynings- og klimaministerLars Chr. Lilleholt. Foto: Jeppe B. Nielsen

 

- Det glæder mig, at danskerne virkelig vil den grønne omstilling. Derfor ser jeg også frem til for alvor at komme i gang med den folkehøring, vi lancerede i torsdags. Med folkehøringen vil vi give danskerne mulighed for at være med til at skabe den fremtidige klimapolitik og den nye klimalov, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

 

Danskerne vil gerne selv bidrage til klimaindsatsen

I undersøgelsen er der overordnet enighed om, at den enkelte dansker skal bidrage til at løse klimaudfordringerne. For eksempel ved at ændre livsstil. 63 procent af de adspurgte erklærer sig nemlig enige i, at vi danskere bør lægge vores livsstil markant om for at reducere vores CO2-udledning.

- Der er et stærkt engagement blandt danskerne for at gøre noget for klimaet, og danskerne vil gerne selv bidrage. Det faktum, at danskerne er meget engagerede i at løse klimaudfordringerne, understreger netop behovet for at inddrage danskerne i udformningen af den nye klimalov, siger Lars Chr. Lilleholt.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet satte i går i gang i en stor høring af danskerne under overskriften ”Giv klimaet lov”. Her kan alle danskere komme med idéer, erfaringer og input til, hvordan den nye klimalov skal udformes. I første omgang kan man komme med sit bidrag på et af de to borgermøder, der afholdes i løbet af april og på hjemmesiden www.givklimaetlov.dk. Alle de bidrag, vi modtager, bliver indsamlet og vil indgå i en stor opsamlende folkehøring efter sommerferien.

Baggrunden for høringen er, at regeringen ønsker at fremsætte en ny klimalov i næste folketingssamling – og danskerne skal hjælpe med at udforme den.

 

Fakta om ”Giv klimaet lov”

- På www.givklimaetlov.dk kan alle komme med deres idéer og forslag til, hvad regeringen skal have med i den nye klimalov.

- Alle input samles op og indgår i en samlet afrapportering, som vil danne grundlag for udformningen af en ny klimalov, der fremsættes i næste folkesamling.

- Tirsdag den 9. april kl. 19.00 er der borgermøde i Vordingborg.

- Tirsdag den 23. april kl. 19.00 er der borgermøde i Viborg.

- På www.givklimaetlov.dk/om-giv-klimaet-lov kan alle tilmelde sig borgermøderne.

- 67 procent erklærer sig enige eller meget enige i, at Danmark bør være foregangsland og gå forrest, når det kommer til grøn omstilling, også selv om det kan have økonomiske omkostninger.

- 81 procent er enige eller meget enige i, at Danmark bør være blandt de bedste i verden til at udvikle grønne løsninger - kun 3 procent er uenige eller meget uenige.

- 63 procent af de adspurgte er enige eller meget enige i, at danskerne bør lægge deres livsstil markant om for at reducere CO2-udslippet.

- 31 procent er klar til at bruge mere af deres private indkomst på klimaudfordringen. 30 procent er ikke klar til at bruge mere af deres private indkomst.

- 40 procent af danskerne har ikke problemer med have vindmøller og biogasanlæg tæt på deres hjem, mens 34 procent nødigt vil have vindmøller og biogasanlæg tæt på deres hjem.

Undersøgelsen er foretaget af Norstat for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 1.007 danskere har besvaret undersøgelsen mellem 28. marts og 31. marts.

 

For første gang i transportmessens mangeårige historie i Herning blev den grønne omstilling af transporten sat i spotlyset af både konferencen Grøn Transport 2019 og en udstilling med grønne køretøjer i konferenceområdet. Der var stor søgning til både udstillingsområde og konference under hele Transport 2019 i MCH Messecenter Herning.

”Både kommuner, affaldsselskaber, trafikselskaber, busoperatører og transportvirksomheder fandt i stort tal vej til Grøn Transport-konferencen, hvor vi havde i alt 160 forhåndstilmeldinger. TV- journalist Cecilie Beck orkestrerede en både informativ og underholdende politisk paneldebat, og vi havde masser af gode faglige indlæg,” siger redaktør og medejer Poul Erik Pedersen fra Nofoss, der havde organiseret Grøn Transport 2019 i samarbejde med MCH Messecenter Herning.

 

mch2019 paneldebat
TV-journalist Cecilie Beck styrede den politiske paneldebat topprofessionelt og med højt humør. I politikerpanelet var (fra venstre): Kristian Pihl Lorentzen (V), Rasmus Prehn (S), Claus Kvist Hansen (DF) og Søren Egge Rasmussen (EL).

 

Godt med fokus på grøn omstilling
Også konferencedeltagerne var godt tilfredse med konferencen. Det gælder blandt andre Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent for transport og byer i den grønne tænketank Concito.

”Det er godt, at den grønne omstilling er i fokus på messen. Jeg håber, at messen kan bidrage til, at der kommer meget mere grøn transport ud at rulle i virkeligheden, siger Henrik Gudmundsson og fortæller om sin oplevelse på messen og til konferencen Grøn Transport.

”Det er fascinerende, at man har det hele samlet på ét sted, og det er spændende at se de nye busser og lastbiler samt høre de emner, man diskuterer. Og det er interessant, at både nogle af producenterne og mange af debattørerne er opmærksomme på klima og miljø. Vi er ved begyndelsen af en grøn omstilling, og det er derfor vigtigt, at de nye tendenser bliver præsenteret for branchen generelt, og at de personer, der skal vælge en ny transportløsning, kan se og sammenligne alt, hvad de nye ting kan.”

Stor tilfredshed hos udstillerne
Udstillerne i det grønne udstillingsområde var i høj grad tilfredse med messen. I det grønne udstillingsområde kunne man finde løsninger inden for både biogas, el og brint. Samtidig var der også køretøjer til alternative drivmidler på en række andre stande på messen. Så det grønne satte i det hele taget et betydeligt aftryk på årets transportmesse.

”Vi har fået at vide fra udstillerne, at det grønne udstillingsområde var en rigtig god idé. Udstillerne fik mange relevante kontakter og samtaler med messe- og konferencegæster og har generelt givet os rigtig god feedback,” siger salgschef og medejer af Nofoss, Kris Vetter.

mch2019 nofoss kris
Salgschef Kris Vetter på Nofoss' stand i det grønne udstillingsområde ved Transport 2019 i MCH Messecenter Herning.

 

mch2019 iveco

Se flere billeder fra transportmessen og Grøn Transport 2019 på nofoss.dk

elbil ladeparkeringRegeringens klimaudspil har blandt andet som ambition, at der skal være en million grønne biler på de danske veje i 2030.
Men hvis det sker, vil staten komme til at savne indtægter for omkring 50 milliarder kroner i bilafgifter. Og de penge skal findes andre steder på vejene.

Derfor skal en kommission med den tidligere Dong-direktør Anders Eldrup i spidsen finde ud af, hvordan statens kan erstatte de manglende indtægter. Det fortæller finansminister Kristian Jensen (V).

- I dag får vi cirka 50 milliarder kroner ind på bilafgifter, siger han og formulerer kommissionens opgave: Hvordan klarer vi det i et samfund med elbiler og brintbiler?

Kommissionen får dog ikke frit valg på alle hylder, når den skal finde de nye indtægtskilder.

I sin opgavebeskrivelse kan kommissionen læse, at pengene som udgangspunkt skal findes på transportområdet.

FAKTA FRA REGERINGENS KLIMAPLAN

  • 90 millioner kroner skal afsættes til klimaforskning, der skal kortlægge, hvordan man bedst kan nedbringe udledning af drivhusgasser med teknologi.
  • Biogasanlæg skal gøres tættere for at mindske metanudslip.
  • Et udvalg nedsættes, der skal finde frem til tiltag i kampen mod ammoniak i luften. 160 millioner kroner afsættes i en pulje til disse konkrete tiltag.
  • 80 millioner kroner afsættes til hurtigladestande for elbiler.
  • Registreringsafgiften på grønne biler for under 400.000 kroner fjernes i 2019 og 2020.
  • I 2030 må ingen busser i byerne udlede luftforurening eller CO2. Allerede i 2020 skal de være CO2-neutrale.
  • Benzin- og dieselbiler skal i 2030 være fortid i taxabranchen.
  • Gamle brændeovne fra før 2000 skal fjernes ved køb af bolig.

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Der nævnes som eksempler modeller for betalingsveje og vejafgifter samt "muligheder for en omlægning til teknisk baserede bilafgifter".

- Vi kan se, at på rigtig mange områder – energi, husholdninger, virksomheder – har vi gjort rigtig meget for at reducere vores CO2-udledning, siger Kristian Jensen.

- På transportområdet har vi forsat en stor udfordring foran os. Derfor synes vi, at det er rimeligt, at det er transportområdet, der er med til at finansiere en grønpark fremover.

Færdig ved udgangen af næste år

Ifølge Kristian Jensen er alle forslag fra Anders Eldrup og hans kommission velkommen. Kommissionen skal aflevere en delrapport ved udgangen af 2019, mens dens endelige arbejde skal være færdig omkring udgangen af 2020.

Vil regeringen føle sig forpligtet til at støtte kommissionens forslag, hvad end de er?

- Det, der kommer, vil være vores udgangspunkt i de forhandlinger, der så skal starte, siger Kristian Jensen.

Hvad sker der, hvis der ikke er politisk flertal for et tilstrækkeligt beløb til at finansiere regeringens klimaudspil?

- Så må vi finde andre finansieringskilder. For vi går ikke tilbage på ambitionen om at nå en million grønne biler i 2030.

Kommissionen kommer ud over Anders Eldrup til at indeholde fem forskere fra blandt andet DTU og Københavns Universitet og fire "eksperter" fra hvert sit ministerium.

Pengene skal som udgangspunkt findes på transportområdet, mener finansminister.

Lørdag d. 1. december indvies et nyt stort kunstværk i Vegger. Når julelysene tændes på hjørnet af Aagade og Skivumvej, så er det med en ny udsigt for naboerne til Energi Vegger.

Borgernes biogas anlæg har lagt der siden 1983 og kom med en stor ombygning i 2015 til at fylde noget mere i landskabet. Udover at levere Danmarks billigste fjernvarme til borgerne i Vegger, så vil vi også gerne forskønne området omkring anlægget så meget som muligt.

energivegger kunst

Kunstværket som ses på billedet i aftenbelysning er 4 meter højt og placeret i en cirkel med med en diameter på 6 meter.

Niels Lerche er ophavsmand til kunstværket og designet med udgangspunkt i det industrielle look, som bioanlæg nu engang har. Niels Lerche er oprindeligt uddannet smed på Nakskov skibsværft, og har således også en faglig tilgang til kunstværket, lyder det fra formanden Tommy Trads Jensen, som selv er søn af en smedemester.

Og alle gode gange 3, så vil den tidlige værftssmed Asger Andersen holde indvielsestale, inden han som formand for Kultur- og fritidsudvalget i Vesthimmerlands kommune vil klippe snoren. KFUM spejderne vil sammen med Vegger Borgerforening sørge for at rammerne er iorden med telt, gløgg og æbleskiver.

Efter indvielsen vil der også være mulighed for en rundvisning på biogasanlægget, hvor de 3 ansatte smede vil fortælle gæsterne om biogasproduktionen, der årligt generer en omsætning på 20 millioner kroner.

Se indbydelse og program her...

De kommende år skal vi indfri et stort potentiale for energieksport til Tyskland, der står foran store forandringer i deres energiforsyning. Så klar er meldingen fra energi-, forsynings- og klimaministeren, der i dag deltager i en stor konference om digitalisering af den tyske energisektor i Berlin.

Tyskland er en af Danmarks allervigtigste samarbejdspartnere, når det kommer til energieksport. Samtidig står den store nabo mod syd over for ganske omfattende omlægninger af deres energisystem, hvis tyskerne skal nå deres klimamålsætninger frem mod 2030. Blandet andet vil landet udfase kernekraft inden 2022, og andelen af vedvarende energi i elforbruget skal op på 65 pct. i 2030. Næsten en fordobling i forhold til i dag.

Netop derfor deltager energi-, forsynings- og klimaministeren i dag i en stort opslået digitaliseringskonference blandt andet med fokus på energisektoren. Tyskland kan nemlig drage stor nytte af de erfaringer og den ekspertise, som Danmark har på området. Også når det kommer til digitalisering af energiproduktionen.

”Der ligger et kæmpe potentiale i energieksporten til Tyskland, når man kigger på de energipolitiske målsætninger for 2030 og 2050. Vi har fra dansk side allerede et tæt og frugtbart myndighedssamarbejde med Tyskland, som vi nu styrker. Med den nye indsats vil vi klart signalere, at vi fortsat er en stærk samarbejdspartner for tyskerne inden for løsninger for energiplanlægning af den grønne omstilling. Og konferencen i dag er et optimalt springbræt for Danmark til at vise os selv frem”, siger Lars Chr. Lilleholt (V).

Udbygger solidt samarbejde
Danmark og Tyskland er allerede i tæt pardans om omstillingen af den tyske energisektor, eksempelvis inden for fjernvarme. Tyskland er Danmarks næststørste aftager af energiprodukter- og services, hvor eksporten på energi sidste år havnede på 12,3 mia. kr.

I det lys besluttede Danmark for nylig at udstationere en ny energirådgiver i Tyskland, der skal arbejde for at udvide energisamarbejdet mellem landene. Dertil kommer udvidelse af samarbejdsaftaler både på forbund- og delstatsniveau.

I forbindelse med ministerens deltagelse i konferencen, mødes Lilleholt med den tyske økonomi- og energiminister Peter Altmaier og med statssekretæren i miljøministeriet, som står for klimapolitikken, Rita Schwarzelühr-Sutter for at drøfte det dansk-tyske samarbejde og en række væsentlige EU-sager på klimaområdet.

FAKTA
Danmark har i snart to år haft et bilateralt myndighedssamarbejde med Tyskland som en del af eksportordningen, hvor der er opbygget et godt og tæt samarbejde med tyske myndigheder på både føderalt og delstatsniveau. På delstatsniveau drejer det sig om Baden-Württemberg og Nordrhein-Westphalen, som der er gennemført en række fælles aktiviteter med i både Tyskland og Danmark.

Med energiaftalens styrkelse af eksportfremmeindsatsen på energiområdet bliver samarbejdet med Tyskland styrket med udsendelse af en energirådgiver på ambassaden i Berlin.